Tangles - Brent Giddens

 

TOUR DATES

Nov 13  River Spirit casino (Trio)

Nov 14  Cherokee Casino Ramona (band)

Nov 19  River Spirit Casino (acoustic)

Nov 20  Stumbling Monkey (trio)

Nov 21  Cherokee Casino Tahlequah (Band)

Nov 26  River Spirit Casino (acoustic)

Nov 28  The OKIE  (Band)

  • Reverbnation
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon